Category Archives: fotografia nieanalogowa

duchy przeszłości na bruku

Nie ma już w Tykocinie brodatych kupców w długich chałatach. Nie ma Rabina. Nikt nie czyta Tory, ani nie zgłębia mistycznych tajników Kabały.  I mimo, że brukowane uliczki pustoszeją wieczorami niczym w Szabas, nikt nie śpiewa modlitwy o zachodzie słońca. W barokowych murach bernardyńskiego klasztoru bracia nie śpiewają Jutrzni o świcie, ani nie wzywają wstawiennictwa

Read More

targ na pograniczu

Tykocin – miasto pogranicza. To tutaj kultury żydowska, prawosławna i katolicka dzieliły między sobą domy i ulice przez niemal cztery wieki. Do czasu, aż wielka historia postanowiła zburzyć panujący ład. Kiedy wczesną jesienią 1939 roku rozbrzmiały pierwsze wybuchy bomb, także Tykocin nie pozostał bez ran. Po sześciu latach nic już nie było takie samo. Nawet

Read More

z natury

Dzisiejsze Rataje wraz z wsiami Chartowo i Żegrze zostały włączone do miasta w 1925 roku. Niemal 30 lat później rozpoczęły się prace nad pozbawieniem tej części obrzeży miasta wiejskiego charakteru. Nowe Miasto rosło wzwyż, ale zielone place zabaw, niewielkie parki i infrastruktura potrzebna do spokojnego, a wygodnego życia, do dziś służą niemal  40 tys. mieszkańców

Read More